zaterdag 25 januari 2014

Echte diepe liefde, het is zo bijzonder om weer te voelen

Deze diepe liefde, die ik voel van binnen, is in december 2013 opgestaan in mijn ziel. Zomaar van de ene minuut op de andere. Het was een liefde waarvan ik wel wist dat hij ging komen, al lang geleden. Dacht in het eerste jaar van de relatie die ik ontmoette in 2004, dat het bij die ander hoorde, maar dat bleek niet te kloppen. Maar goed ook. Hoeveel verdriet het ook heeft gegeven, hoeveel pijn in mezelf omdat ik niet eerder los kon laten, dit was nodig om te leren. Nodig om te ontdekken dat die echte diepe liefde nog moest komen. Een liefde die beantwoord zou worden. Van twee kanten kwam. Die liefde is nu aan het groeien. Nee..........., ik zeg nog niet met wie en hoe. Daar wil ik nog heel even alleen van genieten. Die liefde heeft ook grotere gevolgen, waardoor ik meer ga reizen en de kans krijg nog meer te genieten van het leven, met hem samen, die niet meer uit mijn gedachten is te krijgen. Waar ik mee opsta en mee naar bed ga. Is er iets mooiers te vinden op aarde, dan iemand die jouw gedachten kan voelen, horen en zien, zonder bij elkaar te zijn. Het is een geschenk, dat ik al één keer mee mocht maken en nu een tweede keer mag ervaren. En zielsliefde die grenzen overschrijdt.

Hier heb ik al die jaren na de dood van Berry op gehoopt. Een diepe wens op zielsniveau, die nu wordt hij vervult. Mijn toekomst heb ik nu in eigen handen. Die tussenliggende relatie had ik nodig om te leren dat ik wél mag zijn wie ik ben. Dat ik op moest leren komen voor mijn eigenwaarde. Nu, daar kan ik de ander alleen maar dankbaar voor zijn, dat hij me liet zien hoe ik mezelf was vergeten in die jaren en dat nu wel heb geleerd. Oh, er waren soms ook wat betere tijden, maar veel te weinig, dan waar een mens recht op heeft. En..........., ik was het zelf die steeds weer terugkwam. Wat heb ik daar niet allemaal uit geleerd, zoveel, dat ik nu pas zie wat ik mezelf tekort heb gedaan door met minder dan ik verdien, genoegen te nemen. Ook dat lag niet aan de ander, maar aan mezelf. Bij de eerste ontmoeting was ik toch gewaarschuwd en deed er niets mee.

Nu is het anders. Op een hele vreemde manier heeft deze liefde zich ontwikkelt, waar ik later nog op in zal gaan. Maar juist vanuit die positie wist ik al: 'Jij bent het voor mij". Het is bijzonder, mooi en goed. Ik heb altijd gezegd dat er nog een heel bijzonder iemand op mijn pad zou komen. Maar hoe bijzonder, dat had ik nooit kunnen dromen. Maus

Dagtekst van zaterdag 25 januari 2014.
"Krijgen wat je wenst hangt af van je liefde. Zij is het die je toekomst creëert, want het lot van ieder wezen wordt bepaald door de kwaliteit van de liefde die hij in zijn ziel draagt. Enkel een zuivere, onbaatzuchtige liefde, een liefde voor wat groot en mooi is, leidt hem naar  ontmoetingen en gebeurtenissen die zijn verwachtingen overtreffen. Welke conclusie kun je uit deze waarheid trekken? Dat wanneer je streeft naar een nieuw leven, een leven in schoonheid, vrede en licht, je je niet mag tevreden stellen met het aanbrengen van enkele kleine veranderingen in je verschillende activiteiten, zoals water drinken in plaats van wijn, groenten eten in plaats van ham of gebraden kip, een paar spirituele boeken lezen en naar
lezingen luisteren in plaats van te gaan dansen enz. Zolang je niet probeert je liefde te verheffen, dat wil zeggen je hart de meest edele, meest spirituele dingen voor te houden, kun je wel allerlei zaken in de marge veranderen, maar de liefde die je in je draagt zal je opnieuw dezelfde moeilijkheden en hetzelfde lijden brengen. Men spreekt over de kracht van de liefde… Welnu, zij bestaat hierin: met wat je bemint en met de manier waarop je bemint creëer je je toekomst."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten