zaterdag 31 december 2016

Mijn nieuwjaarswens voor iedereen op aarde


De kaarsjes die op mijn website branden zijn bedoeld voor al die mensen die familie, vrienden, huis en haard verloren hebben door oorlogsgeweld. God ik vraag U. Wilt u dit geweld stoppen door zoveel mogelijk engelen van U naar deze oorlogsgebieden te sturen om te helpen dit geweld te stoppen? Misschien dat het bij een enkeling doordringt dat macht en geld niets oplevert, alleen liefde kan deze wereld mooier maken. Niemand verdiend dit geweld. Geef Uw kracht en steun aan allen die dit hard nodig hebben. Dank U God dat U naar mijn gebed en mijn verlangen naar liefde en vrede op de wereld wilt luisteren en wilt helpen om een betere wereld te krijgen.
Dan heb ik nog een vraag:
Wilt u onze regering en ook al die regeringen van andere landen laten inzien dat zij respect moeten hebben voor hun bevolking en het beste met ze voor hebben. Dat zij luisteren naar hun mensen en niet langer uit zijn op eigen macht en gewin? Ik weet God dat U geen invloed uit wilt oefenen op onze vrije wil en graag ons de hand wilt reiken. Ik wil iedereen vragen om mee te bidden voor vrede over de hele wereld, zelfs wanneer u niet geloofd. Er is een hoger iets dat ook naar u wil luisteren.
Ik wens u allen een mooi uiteinde en een gezegend 2017 vol liefde, gezondheid en geluk, Maus

Wilt u ook een kaarsje branden ga dan naar mijn website 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten