dinsdag 8 november 2016

Mijn openbare brief aan mijnheer Rutte en zijn nieuwste plan, maar ook aan het kabinet

Wanneer ik op tv de reclame zie van mijnheer Rutte met zijn plan, lopen de rillingen letterlijk langs mijn lijf. Wie bent u mijnheer Rutte en wie zijn uw maatjes?

Jullie verkwanselen ons land aan het miljarden verslindende Brussel, waar mensen die ons vertegenwoordigen zich verrijken met inkomen en dure pensioenen. U verraad ons Nederlanders iedere keer weer. Minister President Drees heeft ons beloofd dat wij tot ons 65e jaar hoefden te werken. Wat doet u? U verkwanselt zijn belofte. Heeft het meer banen opgeleverd voor de jongelui? Welnee, dat kan niet wanneer ouderen langer moeten werken. Of zij raken uitgeput, worden ziek en belanden uiteindelijk in de bijstand om hun zuur verdiende spaargeld, of hun huis uiteindelijk op te eten waar ze hun hele leven voor hebben gewerkt. Gaan mensen samenwonen wordt gelijk de helft van hun eigen inkomen afgepakt. Terwijl wanneer ze hun inkomen mochten houden het heel veel goedkope huizen zou opleveren en nog veel meer huursubsidie en /of zorgkosten zou schelen.

De euro werd in achterkamertjes beslist, waar wij een waardevaste gulden hadden. Dat kabinet gaf ons niet eens de kans om mee te beslissen, wetende dat er nooit in ons land een euro was gekomen. Sinds die tijd is het alleen maar slechter voor de bevolking geworden. Prijzen gaan met de dag omhoog. Echter ons inkomen wordt steeds lager. Hoe willen u en al die andere kabinetten dit alles aan ons verantwoorden

De zorg is helemaal een schande voor dit land. Ons eigen volk moet zich blauw betalen. Velen kunnen het niet meer opbrengen en worden in een hoek gedreven om te kiezen. Sneller doodgaan omdat de medicijnen niet meer te betalen zijn. Mensen die zorg nodig hebben krijgen dit niet. Sinds u van de verantwoording af wilde en de zorg naar de gemeentes over droeg is het om u dood te schamen. Ouderen moeten volgens u afhankelijk worden van hun kinderen. Kinderen die zo hard moeten werken met z’n tweetjes omdat de kosten anders niet meer op te brengen zijn. Die daardoor nauwelijks tijd hebben voor hun eigen gezin? Schaamt u zich niet dat u ons ouderen terugbrengt naar de 18e eeuw? Wanneer komt het eerste armenhuis terug, denkt u? Dat zal vast niet lang meer duren. Of staat dat nu al in uw nieuwe plan? In verpleeghuizen moeten ze op vaste tijden naar het toilet, lukt dat niet, dan maar een luier om. Schamen u en dit kabinet zich niet heel diep voor de schande door u veroorzaakt? Nee hoor. Daar zijn de managers met dikke salarissen verantwoordelijk voor, hoor ik u zeggen. Natuurlijk, die zijn net zo onmenselijk in hun denken als ons Nederlandse kabinet. Als wij er maar beter van worden, denken ze. De rest is niet van belang.

Ik ben voor ons koningshuis, maar ook ervoor dat zij net als wij belasting betalen. Het zijn twee hard werkende mensen, daar sta ik ook helemaal achter. Maar wij krijgen ook geen privileges dat wij met hard werken geen belasting hoeven te betalen. Bij ons kunnen privé kosten en zaken ook niet worden afgetrokken van de belasting. Nogmaals, ik wil ons koningshuis voor geen goud missen, maar schei uit met onderscheid maken om uw eigen hachje te redden. Ik hou mijn hart vast wanneer ons koningshuis weg moet, omdat men gaat stemmen voor een president. Die willen alleen maar nog meer macht. Ik ken bijna geen land met een president in de wereld waar geen oorlog is. Echter u kweekt zo'n haat met al dat onderscheidt dat mensen een hekel krijgen aan het koningshuis door ze niet net als ons te behandelen. Belasting geldt voor iedereen zonder uitzondering.

Terug naar de zorgkosten. U doet er met z’n allen nog een schepje bovenop. Vluchtelingen krijgen de zorg gratis, is voorgesteld. Ach ja, geef de haat van veel Nederlanders die het leven al niet meer zien zitten, maar genoeg voedsel met dit onderscheid. Waar bent u op uit? Een burgeroorlog misschien? Vluchtelingen hebben rechten op een bestaanbaar leven, klopt. Het zijn mensen die alles verloren hebben en geholpen moeten worden. Echter zij hebben ook dezelfde plichten. Wachten op een huis, niet alles gratis krijgen waar wij als Nederlander hard voor moeten werken.

Wij hadden vroeger het gevoel dat wij als Nederlanders werden behandeld. Maar nu? Nu zijn wij de buitenlanders. De buitenlanders die steeds roepen dat zij worden gediscrimineerd moeten zich schamen. Zij zijn gast in ons land, maar schreeuwen het hardste en wij? Wij Nederlanders verdragen het allemaal maar. Echter wat u niet ziet is dat dit heus zo lang niet meer duurt, mijnheer Rutte. Ook de Nederlander heeft recht op gratis zorg. En zeg nu niet dat dit niet meer kan. Het is wel degelijk mogelijk. Wanneer al die kabinetten, het uwe incluis, niet zulke schandalige missteken had gemaakt, zoals die zogenaamde sneltreinen, de Betuwelijn en vele andere projecten ter eigen eer en glorie, hadden wij al die tekorten niet gehad. Ik kan ze niet eens allemaal meer noemen, zoveel enquêtes zijn er al geweest. Geldverslindende projecten ter eigen eer en glorie, ten koste van de bevolking. En dan het pensioengeld waar wij als bevolking zo hard voor hebben gewerkt. Hoe bent u daar met z’n allen mee omgesprongen? Onverantwoordelijke beleggingen, verkwanseling van ONS geld, niet het uwe, heeft er voor gezorgd dat wij steeds meer worden gekort. Echter onze kosten gaan wel omhoog. Heeft u ervoor gewerkt? Nee, geen dag, dat deed uw bevolking. Er was genoeg betaald in de afgelopen eeuw, zelfs voor onze kleinkinderen was er nog meer dan voldoende. Zijn de verantwoordelijken gestraft? Nee, zij kregen bij ontslag nog een dikke premie mee voor onverantwoordelijk gedrag.

Echter vandaag de dag heeft u weer een plan en wil nog een keer gaan regeren, mijnheer Rutte en consorten? Alsjeblieft niet. Ik hoop en bid dat er nu eens een ploeg op gaat staan die niet aan eigen gewin denkt maar aan eigen bevolking. Die belachelijke leeftijdsgrens weer terugdraait naar 65 jaar, zodat er meer banen ontstaan voor de jongelui. Die de zorg terug draait naar een betaalbaar bedrag en ik hoop dat het vooral een groep mensen wordt die kiest voor zijn bevolking. Die al die zakken vullende managers in zieken- en verpleeghuizen de laan uitgooit. De een verdient nog meer dan de ander, ten koste van het personeel, dat wel zorg wil verlenen. Die de ziekenfonds niet langer steunt dat zij winstgevend moeten zijn en hun zakken vullen, maar er zijn om de bevolking te dienen. Mensen hun medicijnen geven die zij nodig hebben.

Verplegend personeel krijgt precies de tijd toegemeten wat aan een patiënt besteedt mag worden. Daar hoort plassen en poepen natuurlijk niet bij. Wat zou ik graag dit kabinet eens 1 dag in de luiers stoppen en ze alleen maar 3x per dag naar het toilet laten gaan. Misschien zouden ze eens wat menselijker gaan denken.

Eén ding is zeker mijnheer Rutte en consorten. Mijn stem krijgt u geen van allen. Wat mij betreft zou het hele land dit keer moeten weigeren te stemmen voor dit onmenselijk gedrag. Maar ach, de rijken zullen vast achter u staan, evenals de grote werkgevers. En de kleine Nederlander? Die verdraagt het tot nu toe allemaal. Echter er komt een dag dat ook u allen voor een rechter komt te staan om te verantwoorden hoe u onze bevolking heeft verkwanseld voor macht en geld. Ik ben 74 jaar en mijn tijd zal het nog wel duren. Daarom durf ik dit ook rustig te schrijven. Gelukkig is er hier nog vrijheid van meningsuiting, al vraag ik me af hoelang dat nog duurt. We lijken al veel meer op het vroegere Rusland dan u zelf beseft. Daar werd ook alles voor de mensen bepaald, alsof wij niet zelf meer in staat zijn om beslissingen te nemen over hoe wij leven. Ook over dit onderwerp, betutteling is nog genoeg te schrijven.

Laten we weer respect voor u en uw kabinet krijgen door te proberen “goed te doen en te zijn” voor ons Nederlander én de buitenlanders. Met gelijke rechten. Want de haat die u kweekt tussen deze bevolkingsgroepen is veel groter dan u beseft. Geloof me.

Maus Sturmer
Landgraaf

06-51263403

Geen opmerkingen:

Een reactie posten